aside

Jag har inte läst boken Good enough. Jag läser bara science fiction-noveller just nu. Samma science fiction-noveller. Jag söker en upprepning som tvingar fram min kreativitet. Hittills har det inte fungerat, men jag knogar på.

Jag tror att jag ändå vet vad boken Good enough handlar om. Den handlar om ett mentalt linneskåp som vissa kvinnor har. Det mentala linneskåpet har ersatt det påtagliga linneskåpet av trä som fanns i alla kvinnors hem och som utgjorde måttet på deras duglighet som människa. I detta linneskåp förvarades lakan, örngott och dukar. Dessa lakan, örngott och dukar skulle skötas enligt ett djävulskt tidskrävande regelsystem, som upptog en stor del av kvinnornas liv. Tvätta och vika, stänka och mangla och vika igen, och sen trava och lägga in och fylla små lavendelpåsar som man först helst skulle slöjda fram själv och lägga på strategiska ställen. Krusning av örngottsband förekom också, men hade ett drag av snobbighet som lät vanliga kvinnor slippa just det momentet utan att förlora i ärbarhet.

Linneskåpet var inte att betrakta som tillhörande privatsfären. Det var öppet för alla kvinnliga släktingar på mannens sida som drällde in för att se om man kunde betraktas som en rejäl människa. Detta gäller även det mentala linneskåpet. Det ska visas upp i form av överstädning, överbakning, överlagning av trendiga maträtter, övercoachade barn, överengagemang i övercoachade barns fritid, övertrimning av partners och egen kärriärsutveckling, och överträning av egen kropp. Resultatet blir total förutsägbarhet. Och det är vad inneskåpet alltid fungerat som: en skapare av förutsägbara medborgare som man vet vad man har.

Med det mentala linneskåpet är bara ett mått på duktighet.  Det säger absolut ingenting om hur bra man är.

Lämna ett svar