aside

Jag har hamnat i ett vacuum. Inget flow, mer astmatisk kvävning. Det finns många orsaker och en är säkert hur gammal jag är. Om ett år är jag nästan 50. Jag tycker inte att jag har en kris, åtminstone inte på grund av ren ålder, men jag vaknar ibland och är säker på att jag är […]